Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tin tức - sự kiện
HG: Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

[ Cập nhật vào ngày (11/01/2022) ] - [ Số lần xem: 106 ]

Sáng 11/01/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


1.png
Đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2021, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Tuyên giáo, trong đó nổi bật là: Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết đại hội Đảng các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội được thực hiện ngày càng hiệu quả; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy giải pháp xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm dư luận quan tâm. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, khoa giáo, lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, nhất là tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 được ban tuyên giáo các cấp phối hợp với các ngành đẩy mạnh thực hiện... Những kết quả trên đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc để phát triển tỉnh nhà. 

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tỉnh…

4.png
Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngành Tuyên giáo vào thành công chung của tỉnh trong năm 2021.

Đồng chí khẳng định, năm 2021 Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Ngành Tuyên giáo trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, định hướng công tác tư tưởng, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và góp phần có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Ngành Tuyên giáo đã tham mưu, chỉ đạo các ngành trong khối, các cơ quan báo chí bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngành Tuyên giáo cũng đã quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhân dân quan tâm, nhất là vấn đề về chính sách an sinh xã hội… Các thông tin phản ánh được cấp ủy ghi nhận và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết.

Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ngành Tuyên giáo tỉnh nhà cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Đổi mới công tác truyền thông, tuyên truyền, báo chí, xuất bản và văn hoá, văn nghệ, tham mưu các giải pháp xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, hình thành không gian văn hoá trong cộng đồng, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, văn hoá, văn nghệ và chính sách xã hội. Quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tựu diễn biến”, “tự diễn hoá”, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, những thông tin xấu độc trong tình hình mới. Nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị học tập sâu rộng chuyên đề toàn khoá và chuyên đề năm 2022, quan tâm hơn nữa việc đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, không hình thức và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành mang tính đột phá, có trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, tăng cường nắm bắt tình hình thực tiễn, tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là tập trung tuyên truyền thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát và hiệu quả dịch Covid-19 gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế…

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua làm theo gương Bác năm 2021; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 12 tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo, tuyên huấn và công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.

Hình ảnh khen thưởng

3.png

5.png

6.png
Hà PhươngCác ý kiến của bạn đọc
 

 


CÁC CHUYÊN MỤC


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 92
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 92
Hiển thị video trang chủ