Ban nội chính
Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015 - 2020

[ Cập nhật vào ngày (24/06/2015) ] - [ Số lần xem: 1949 ]

Ngày 18/6/2015, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Út, Phó Bí thư Đảng ủy; cùng các đồng chí trong Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang.

nc24.6.png
Đồng chí Lê Ái Việt,  Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 tặng hoa chúc mừng 
Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI để xây dựng Nghị quyết riêng của Chi bộ, tổ chức thực hiện tốt có hiệu quả. Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến về nhận thức, tư tưởng hành động của đảng viên, phát huy vai trò gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên bám sát chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và chương trình, kế hoạch của cơ quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ký ban hành 10 quy chế phối hợp với các cơ quan; tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo kiêm nhiệm về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; ban hành 728 văn bản các loại; tham gia 14 đoàn kiểm tra, giám sát; tiếp 26 lượt công dân, nhận 48 đơn khiếu nại, tố cáo (đã giải quyết xong 42 đơn); tham gia cùng đoàn công tác liên ngành giải quyết 24/28 vụ tồn đọng, phức tạp kéo dài.

Với phương châm “hướng về cơ sở”, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, thường xuyên phối hợp, trao đổi và làm việc với các cấp ủy đảng và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thông qua các buổi làm việc, chỉ ra các tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh tại Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí đảm bảo số lượng, chất lượng, có tính kế thừa và phát triển. Đại hội bầu trực tiếp đồng chí Ngô Hồng Khanh, Trưởng Phòng nghiệp vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu 02 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
Lê Văn HiểuCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Chương trình


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 64
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 65