Ban nội chính
Hậu Giang: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

[ Cập nhật vào ngày (10/08/2015) ] - [ Số lần xem: 1354 ]

Nhằm cung cấp kiến thức, định hướng và nâng cao khả năng tự giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật, ngày 29/7/2015 Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang cùng Trại Giam Kênh 5 – Tổng Cục VIII (Bộ Công an) đã tổ chức Lễ ký kết “Quy chế phối hợp về phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, hai đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện hỗ trợ cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, hỗ trợ cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng dung theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 Theo đó, nội dung tư vấn, giáo dục cụ thể như: (1) tư vấn pháp luật, tâm lý, tình cảm, hôn nhân, gia đình, sức khỏe; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; (2) tư vấn về thủ tục hành chính như: đăng ký thường trú, tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, cấp đổi chứng minh nhân dân, thủ tục vay vốn, đăng ký kinh doanh, học nghề; (3) tư vấn lao động, việc làm; (4) giáo dục pháp luật, các quy định về xóa án tích, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quy định về cư trú, bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; (5) phổ biến một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và các thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; (6) giáo dục về chính sách đại đoàn kết dân tộc, về đạo đức, lối sống, nghị lực lập thân, lập nghiệp, nếp sống văn hóa, ý thức chấp hành các quy tắc đạo đức xã hội; trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; (7) giáo dục về hòa nhập cộng đồng, kỹ năng tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, khắc phục khó khăn, thách thức của cuộc sống, từ chối việc rủ rê, lôi kéo của các đối tượng xấu ,phòng tránh các tệ nạn xã hội…

Việc ký kết và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị không chỉ có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện tốt chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, mà còn là một trong những giải pháp phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật, góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nói riêng.
Lê Thị Cẩm TúCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo