Tin tức Thành ủy Vị Thanh
Thành ủy Vị Thanh triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng

[ Cập nhật vào ngày (17/06/2016) ] - [ Số lần xem: 764 ]

Ngày 13 và 14/6/2016, Thành ủy Vị Thanh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của thành phố học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Võ Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị các đồng chí được nghe Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các chuyên đề Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 – 2020; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bên cạnh đó, Hội nghị đã triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 09/6/2016 của Thành ủy Vị Thanh tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trong thành phố.

15.6.16 a VPTU.bmp
Quang cảnh hội nghị

Điểm mới so với hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương các khóa trước, tại hội nghị đại biểu đã đóng góp được 15 ý kiến về những nội dung còn băn khoăn, về bố cục bài giảng, báo cáo viên, công tác tổ chức hội nghị. Đồng thời, quá trình học tập, quán triệt, đại biểu phải viết thu hoạch những vấn đề đã tiếp thu, những vấn đề băn khoăn cần trao đổi.

15.6.16 b VPTU.bmp

Đ/c Võ Minh Tâm – UV BTV TU, Bí thư Thành uỷ
phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Minh Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy hoan nghênh tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, phường, xã xây dựng Chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị; phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo Kế hoạch của Thành ủy đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đồng chí lưu ý các vấn đề cần tập trung thực hiện, đó là: Trong quá trình học tập, chú trọng việc làm theo Bác bằng tinh thần, thái độ từng người, từng đồng chí, thể hiện qua nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu gương. Thực hiện nghiêm hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn việc tiết kiệm, chống lãng phí./.

Lưu Văn DủCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 145
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 145