Tin tức Thành ủy Vị Thanh
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố Vị Thanh tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Hậu Giang

[ Cập nhật vào ngày (04/07/2016) ] - [ Số lần xem: 1358 ]

Ngày 01/7/2016, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Hậu Giang, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền của thành phố 06 tháng đầu năm 2016.


Đoàn Giám sát do đ/c Lê Hồng Dũng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn; các đ/c Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh. Thành phần tiếp và làm việc với Đoàn có đ/c Lâm Quang Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở thành phố Vị Thanh; đ/c Trần Quang Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố.

Qua kiểm tra thực tế ở xã Hỏa Lựu và làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo thành phố, cho thấy trong 06 tháng đầu năm, thành phố Vị Thanh đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền. Nét nổi bật nhất, Ban Chỉ đạo thành phố đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước” trong việc nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; bộ phận “Một cửa”, “Một cửa liên thông” của thành phố và các phường, xã đã tiếp nhận 6.398 hồ sơ các loại, thực hiện trả kết quả được 5.881 hồ sơ, đạt 91,92% và các phường, xã đã tiếp nhận 19.015 hồ sơ, thực hiện trả kết quả được 18.995 hồ sơ, đạt 99,84%; đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân…, từ đó không có khiếu kiện đông người, vượt cấp. Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ luôn được cán bộ, công chức, viên chức tích cực đóng góp và tham gia thực hiện; hiện tại đã có 49/49 cơ quan, đơn vị tổ chức hoàn thành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Đoàn Giám sát Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Phan Minh Thuận biểu dương những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền của thành phố 6 tháng đầu năm; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thành phố Vị Thanh cần quan tâm hơn việc thành lập Tổ Dân vận chính quyền của thành phố; giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, trả hồ sơ đúng hẹn; thực hiện tốt quy cách ứng xử với nhân dân, bám sát vào 08 nội dung đã đề ra trong nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Đồng chí Lâm Quang Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn tỉnh. Thông qua những ý kiến đóng góp, thành phố sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được đóng góp, từ đó tổ chức thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.Trí TrungCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 352
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 352