Tin tức Thành ủy Vị Thanh
Vị Thanh: Tiếp Đoàn khảo sát, kiểm tra của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

[ Cập nhật vào ngày (08/03/2021) ] - [ Số lần xem: 760 ]

Vừa qua, thành phố Vị Thanh có cuộc họp, tiếp Đoàn khảo sát, kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; do đông chí Phan Minh Chiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh làm trưởng đoàn; tiếp đoàn có Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố và các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã trực thuộc.

4.4.3.21.JPG

Quang cảnh của cuộc họp

Tại cuộc họp, thành phố Vị Thanh đã báo cáo một số kết quả nổi bật trong công tác thể dục, thể thao trong 10 năm qua; thành phố luôn là đơn vị dẫn dầu của tỉnh trong các phong trào thể dục, thể thao, hiện số người luyện tập thể thao đạt 35,7% (tăng 8,4% so cuối năm 2011), số gia đình thể thao đạt 26,4% (tăng 4,4% so cuối năm 2011); có 62/62 câu lạc bộ thể dục, thể thao khu vực, ấp và phường, xã. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát, kiểm tra đề nghị thành phố có sự quan tâm cho công tác thể dục, thể thao, đặc biệt chú trọng công tác tham mưu xây dựng lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao, đầu tư về cơ sở vật chất và kinh phí thực hiện để xứng tầm là thành phố trung tâm của tỉnh. Bên cạnh đó, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân cũng lần lượt giải trình các vấn đề của đoàn kiểm tra. Các đơn vị cũng thảo luận giải pháp thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW trong thời gian tới, như: quan tâm chỉ tiêu thể dục, thể thao trong xây dựng nông thôn mới, giáo dục thể dục thể chất trong trường học, công tác xã hội hóa thể dục, thể thao và chú trọng sơ, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn khảo sát, kiểm tra, đồng thời sẽ quán triệt nhận thức, thực hiện nhất quán từ thành phố đến cơ sở mục tiêu của Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; người đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nâng cao ý thức của người dân, tạo ra phong trào toàn dân rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.Thủy HằngCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 162
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 162