Tin tức Thành ủy Vị Thanh
Thành ủy Vị Thanh: Sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

[ Cập nhật vào ngày (28/05/2021) ] - [ Số lần xem: 533 ]

Ngày 27/5/2021, Thành ủy Vị Thanh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kết quả thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Ông Nguyễn Hữu Tình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Vị Thanh, ông Trần Quốc Khởi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vị Thanh, ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh chủ trì hội nghị.

528.jpg
Quang cảnh hội nghị

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Thành ủy Vị Thanh đã ban hành 1 chương trình hành động, 6 kế hoạch và 3 văn bản khác. Công tác phổ biến, quán triệt được thực hiện chu đáo, theo chiều sâu, cấp thành phố có 798 cán bộ, đảng viên tham gia; cấp xã, phường có 2.271 cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và nhân dân được 2.140 cuộc có 13.640 lượt người dự.  Từ năm 2017 đến năm 2020, đã kiểm điểm đối với 17 tập thể, 13 cá nhân, nhấn mạnh đến các nội dung nhận diện, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái trong nghị quyết, đồng thời báo cáo kết quả khắc phục những biểu hiện, hạn chế, khuyết điểm trước đó đã chỉ ra. Qua triển khai thực hiện, đảng viên bị thi hành kỷ luật vi phạm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là 12 đảng viên, trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kỷ luật 1 trường hợp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật 7 trường hợp, đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 2 trường hợp, chi bộ thi hành kỷ luật 2 trường hợp.

Đối với công tác điều động, luân chuyển cán bộ, từ năm 2015 đến tháng 8/2019 Thành ủy đã luân chuyển, điều động, chỉ định 12 trường hợp, đều là cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ, được đào tạo cơ bản, có chiều hướng phát triển và nằm trong quy hoạch. Từ tháng 12/2011 đến tháng 8/2019, có 21 cán bộ, trong đó, có 2 nữ được Ban Thường vụ Thành ủy luân chuyển, điều động giữ các chức vụ chủ chốt xã, phường, trong số này có 12 trường hợp được điều động về thành phố, bố trí đảm nhiệm các chức vụ cao hơn…

Tuy nhiên, trong thực hiện, thành phố còn những hạn chế đó là, vẫn còn tình trạng cán bộ đảng viên, người đứng đầu chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, công tác. Một vài cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình chưa cụ thể, còn hình thức. Hiệu quả công tác, kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng ở vài tổ chức Đảng chưa thật sự rõ nét. Việc luân chuyển cán bộ giữa các ngành, giữa cán bộ làm công tác Đảng, Mặt trận, đoàn thể với quản lý nhà nước còn ít so với điều động. 

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Hữu Tình – Bí thư Thành ủy Vị Thanh nhấn mạnh: Các ngành, các cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư gắn với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đã đề ra. Thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của việc học tập các chỉ thị, nghị quyết. Xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các ngành, cơ quan, đơn vị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện cơ chế về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân. Đồng thời phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Về công tác cán bộ, sớm xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ từ nay đến cuối nhiệm kỳ, thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ khi bổ nhiệm luân chuyển. Quan tâm công tác khen thưởng đúng người, đúng thời điểm.Hồng GấmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 100
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 100