Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Khai mạc Kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

[ Cập nhật vào ngày (23/06/2016) ] - [ Số lần xem: 1645 ]

23.6b.png
Thành viên UBND huyện ra mắt tại kỳ họp

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành vừa tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có các đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn, cùng 30/30 đại biểu HĐND huyện được triệu tập tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện; báo cáo tổng họp ý kiến của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệp kỳ 2016 - 2021. Theo đó, huyện Châu Thành đã bầu đủ 30 đại biểu HĐND cấp huyện. Các đại biểu được bầu đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu, đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch; trưởng, phó các ban của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy được đại biểu HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Hoàng Liêm và đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tống Hoàng Khôi giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đỗ Văn Lô, đồng chí Nguyễn Văn Phiên, đồng chí Nguyễn Văn Tùng giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

Thành lập 02 ban: Ban Pháp chế và Ban kinh tế - xã hội, mỗi ban 05 đồng chí; bầu chức danh Ủy viên UBND huyện gồm 13 đồng chí; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện gồm 19 đồng chí. Các kết quả bầu cử đều được thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử trước kỳ họp.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện mong rằng các vị vừa được Hội đồng nhân dân tín nhiệm bầu để đảm đương trọng trách trong bộ máy chính quyền ở địa phương sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của người đại biểu đối với nhân dân trong huyện, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri trong huyện…/.
Thanh TùngCác ý kiến của bạn đọc