Tin tức Huyện ủy Châu Thành
80 học viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4

[ Cập nhật vào ngày (03/08/2016) ] - [ Số lần xem: 444 ]

Ngày 2/8/2916, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Châu Thành phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2016 cho 80 học viên thuộc đối tượng 4 cấp huyện


2.8a.png
Quang cảnh lớp kiến thức quốc phòng-an ninh dành cho đối tượng 4

Trong 4 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong nhiệm vụ quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố nền quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; nội dung cơ bản Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt nam; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sư, Dân quân tự vệ và pháp lệnh DBĐV phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với những nội dung đã được trang bị, các học viên sẽ áp dụng vào tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Sau lớp bồi dưỡng cấp huyện, Châu Thành tiếp tục tổ chức các lớp dành cho xã thị trấn ở 2 cụm gồm xã Đông Phú và Đông Phước A sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 9/8/2016
Thanh PhongCác ý kiến của bạn đọc