Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Công bố Quyết định Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A

[ Cập nhật vào ngày (18/08/2016) ] - [ Số lần xem: 840 ]

Chiều ngày 16/8/2016, Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về Kiểm tra việc thực hiện Thông báo Kết luận số 68-TB/TW, ngày 30/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về sơ kết trên 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tham gia Đoàn Kiểm tra gồm có 09 thành viên, do đồng chí Cam Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn, làm Trưởng đoàn, đồng chí Hồ Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, làm Thư ký đoàn.


17.8a.png
Đ/c Cam Quang Vinh, UV BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Y, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn thông qua Quyết định số 423-QĐ/TU ngày 05/8/2016 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh về Kiểm tra việc thực hiện Thông báo Kết luận số 68-TB/TW, ngày 30/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về sơ kết trên 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A; đồng chí Đoàn Thiện Thanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thành viên thông qua đề cương báo cáo.

Theo Kế hoạch Kiểm tra, thời gian kiểm tra lấy mốc từ 01/01/2013 đến 30/6/2016; thời gian tiến hành là 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.

Sau 10 ngày làm việc, các đơn vị được kiểm tra hoàn thành báo cáo theo đề cương hướng dẫn, gửi Đoàn Kiểm tra các tài liệu có liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện Thông báo Kết luận số 68-TB/TW. Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế 01 Đảng bộ xã, xem xét các tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Sau khi Đoàn thông qua các quyết định, kế hoạch, đề cương, đồng chí Phan Thạch Em, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A tiếp thu và nghiêm túc chấp hành quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời thống nhất cao với thời gian, đề cương báo cáo, hứa đảm bảo xây dựng báo cáo đúng theo kế hoạch để phục vụ cho Đoàn Kiểm tra.

Để bảo bảo thời gian cho Đoàn hoàn thành theo kế hoạch đề ra, đồng chí Cam Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A sớm hoàn chỉnh báo cáo và đảm bảo các tài liệu liên quan phục vụ tốt cho Đoàn khi Đoàn tiến hành kiểm tra./.
Huỳnh Văn HoanhCác ý kiến của bạn đọc