Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Châu Thành triển khai Đề án Một cửa liên thông trên địa bàn huyện

[ Cập nhật vào ngày (01/09/2017) ] - [ Số lần xem: 775 ]

Tuần qua, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị triển khai đề án Một cửa liên thông trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì Hội nghị.


1.9c.png
Đ/c Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Thanh Hào - Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh Hậu Giang công bố theo Quyết định số 1303 ngày 02 tháng 8 năm 2017.

Theo đó, UBND huyện Châu Thành và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có tổng số 57 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông (cấp huyện 48 cấp xã 09 TTHC). Việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông sẽ tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân. Tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đến trả kết quả đều được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác phối hợp, xây dựng quy trình xử lý các bước, phân công các bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tính khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo đưa vào thực hiện từ ngày 01/10/2017 theo nội dung kế hoạch.
Thanh TùngCác ý kiến của bạn đọc