Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Châu Thành hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

[ Cập nhật vào ngày (05/09/2017) ] - [ Số lần xem: 704 ]

Tính đến ngày 27/8/2017, 162/162 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở của Đảng bộ huyện Châu Thành đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.


5.9a.png
Ra mắt Chi ủy Chi bộ Đông Phú 3, thuộc Đảng ủy xã Đông Phú

Huyện ủy Châu Thành hiện có 12 đảng ủy trực thuộc (9 xã, thị trấn và 3 đảng ủy ngành), với tổng số 162 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 sẽ tiến hành hoàn thành trong tháng 8/2017 để tránh trùng với thời gian diễn ra diễn tập KVPT huyện (trong tháng 9/2017). Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn 3 loại hình chi bộ (chi bộ ấp, chi bộ văn phòng đảng ủy xã và chi bộ trực thuộc đảng ủy ngành) để tiến hành đại hội điểm, rút kinh nghiệm và tính đến trước ngày 27/8/2017 tất cả 162/162 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tiến hành đại hội xong, đạt 100%.

Kết quả đại hội: 162 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã bầu cấp ủy khóa mới là 581 đồng chí, tăng 17,75% so với nhiệm kỳ trước (trong đó bí thư chi bộ 156 đ/c, nữ 25 đ/c, chiếm 16,03%; phó bí thư chi bộ 154 đ/c, nữ 31 đ/c, chiếm 20,13%; chi ủy viên 271 đ/c, nữ 79 đ/c, chiếm 29,15%).

Theo đánh giá của lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đúng theo chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời; báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng loại hình chi bộ; nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình; bầu cử diễn ra chu đáo, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; tỷ lệ trúng cử cao, đúng dự kiến; số lượng cấp ủy khóa mới đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn theo quy định.

Tuy nhiên, trong đại hội còn những khó khăn hạn chế như: cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ đại hội chưa đảm bảo; một vài chi bộ xây dựng văn kiện chất lượng chưa cao, tập trung nhiều vào chuyên môn hơn xây dựng Đảng, chưa mạnh dạn chỉ rõ hạn chế, yếu kém, chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhiệm kỳ mới; một số chi bộ cơ cấu nhân sự chưa hợp lý, dự kiến nhân sự chưa đảm bảo tiêu chuẩn và có 03 trường hợp bầu bí thư không đạt như dự kiến; …

Dự kiến trong tháng 9/2017 các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy sẽ tiến hành tổng kết đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020 để rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức và phục vụ đại hội.
Long DuCác ý kiến của bạn đọc