Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Châu Thành, 14 đồng chí được trao Huy hiệu Đảng

[ Cập nhật vào ngày (15/09/2017) ] - [ Số lần xem: 614 ]

Ngày 13/9/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng Huy hiệu 30 năm, 45 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2017 cho đảng viên.


13.9a.png
Thường trực Huyện ủy trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Trong đợt này, Đảng bộ huyện Châu Thành được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 14 đồng chí, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã lần lượt trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 10 đồng chí, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 01 đồng chí và truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí (mời đại diện gia đình 3 đảng viên được truy tặng nhận).

Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng nhằm ghi nhận công lao của đảng viên đã có quá trình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, phản ánh giá trị, nhân cách của người chiến sĩ cách mạng, người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, ghi nhận, biểu dương việc các đồng chí đã ra sức học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người đảng viên, góp phần giáo dục cho các thế hệ trẻ noi theo.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng bộ huyện đã có 24 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng qua các các đợt 3/2, 19/5 và 2/9.
Long DuCác ý kiến của bạn đọc