Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Huyện ủy Châu Thành cần tập trung thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ

[ Cập nhật vào ngày (24/09/2017) ] - [ Số lần xem: 734 ]

Đó là chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc diễn ra chiều ngày 20/9/2017, thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành.


21.9d.png
Đoàn Giám sát 728 Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành

Theo dự thảo báo kết quả giám sát của Đoàn giám sát 728 Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỷ lệ đảng viên học Nghị quyết đạt trên 98% và nghiêm túc viết bài thu hoạch; xây dựng, ban hành đầy đủ các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tế của huyện; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; vào sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong các cơ quan Nhà nước; đặc biệt phát động các tập thể, cá nhân đăng ký nhiều mô hình điển hình tiên tiến và xây dựng kế hoạch cụ thể trong học tập và làm theo Bác.

Tuy nhiên, trong tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 cũng còn những hạn chế, khó khăn như: một số cấp ủy và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đảng viên vẫn còn tồn tại; việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của cá nhân nội dung còn chung chung, khó đăng ký cụ thể; xây dựng đạo đức công vụ gắn liền với 5 chuẩn mực đạo đức Bác Hồ nhìn chung chưa rộng khắp, chủ yếu thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước hay của cấp trên…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã chuẩn bị đầy đủ nội dung, điều kiện làm việc để tiếp Đoàn giám sát, đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu các ý kiến góp ý, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo và ban hành Thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành.

Đặc biệt, trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, vì đây là khâu còn yếu của các cấp ủy nói chung và Châu Thành nói riêng; do đó, cần tập trung thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ gắn chặt với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ; trong xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết phải cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, để triển khai thực hiện hiệu quả, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.  
            
                                                 Long DuCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo