Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Trên 20 lượt ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy

[ Cập nhật vào ngày (05/10/2017) ] - [ Số lần xem: 670 ]

Cuối tuần qua, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy.


3.10b.png
Quang cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Châu Thành

Hội nghị đã tiếp thu trên 20 lượt ý kiến thảo luận, góp ý của đại biểu, trong đó có 05 ý kiến phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Hội nghị cùng 17 ý kiến góp ý trực tiếp vào văn bản Nghị quyết. Các ý kiến góp ý của đại biểu tập trung đầy đủ ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể.

Đối với 18 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra, hội nghị cơ bản thống, tuy nhiên một số đại biểu quan tâm, kiến nghị Tỉnh ủy xem xét lại, như:

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (chỉ tiêu số 5) tăng 24,56% so với năm 2017, nhưng thu nội địa chỉ bằng 70,22% so với năm 2017. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 3,5%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn còn 1,5% (chỉ tiêu số 9), có đại biểu cho rằng tỷ lệ này là hơi cao, đề nghị Tỉnh ủy cần nêu rõ, cụ thể trong phần giải pháp để thực hiện đạt chỉ tiêu này.

Đặc biệt nhiều đại biểu quan tâm chỉ tiêu số 13, về tỷ lệ dân số ở nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh 96%; tỷ lệ dân số thành thị được cấp nước sạch 89%. Đề nghị Tỉnh ủy bổ sung thêm tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sạch (bao nhiêu %?), vì hiện nay người dân nông thôn thiếu nước sạch sinh hoạt, trong khi nguồn nước sông ngày càng ô nhiễm. Ngoài ra, đại biểu còn góp ý về chỉ tiêu kết nạp 1.400 đảng viên là hơi cao, nếu giao chỉ tiêu về cơ sở nhiều sẽ thực hiện chạy theo số lượng, không đảm bảo chất lượng, đảng viên sau khi được kết nạp ít tham gia sinh hoạt chi bộ dẫn đến bị xóa tên nhiều. Đối với chỉ tiêu số 17, mỗi chi bộ thực hiện ít nhất 2 cuộc kiểm tra theo quy định, có đại biểu góp ý chỉ tiêu này khó thực hiện, vì thực tế có những chi bộ cơ sở chỉ có 3, 4 đảng viên, trong khi thành lập Tổ kiểm tra ít nhất phải có từ 2-3 đồng chí, các đảng viên còn lại hàng năm đều bị kiểm tra (do không kiểm tra bí thư chi bộ), đề nghị Tỉnh ủy xem xét.

Trong phần giải pháp thực hiện có gần 10 lượt ý kiến góp ý, kiến nghị về công tác xây dựng xã nông thôn mới; việc bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn các khu di tích lịch sử cấp quốc gia; đặc biệt nhiều đại biểu quan tâm, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, có chế độ chính sách nhằm nâng cao thu nhập cho những người hoạt động không chuyên trách ở ấp và cơ sở, để thu hút người tham gia công tác, hạn chế xin nghỉ việc do thu nhập thấp.

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cấp ủy trực thuộc và lãnh đạo cơ quan, đơn vị vào dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2018 của Tỉnh ủy được tất cả đại biểu đồng tình rất cao, vì khi triển khai thực hiện Nghị quyết sẽ đảm bảo sát với tình hình, nhiệm vụ thực tế của từng ngành, địa phương, đơn vị.
Văn phòng Huyện ủyCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo