Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Châu Thành họp mặt truyền thống các cơ quan Đảng

[ Cập nhật vào ngày (26/10/2017) ] - [ Số lần xem: 846 ]

Ngày 20/10, Thường trực Huyện ủy Châu Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy, ngành tổ chức xây dựng Đảng, ngành Kiểm tra Đảng và công tác Dân vận của Đảng.


24.10a.png
   Đ/c Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (đứng) phát biểu ôn lại
   truyền thống Văn phòng cấp ủy, ngành Tổ chức, Kiểm tra và Dân vận của Đảng


Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống 87 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2017), ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2017), công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2017) và 69 năm ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2017).

Qua đó, nêu rõ chặng đường hình thành, đấu tranh, xây dựng và trưởng thành  của các thế hệ làm công tác Văn phòng cấp ủy, Tổ chức, Dân vận và Kiểm tra của Đảng gắn liền với sự ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng ta trong mọi hoàn cảnh, góp phần đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Sau khi được chia tách với thành phố Cần Thơ, huyện Châu Thành trực thuộc tỉnh Hậu Giang từ năm 2004 đến nay, trải qua hơn 13 năm đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của các cơ quan Đảng ở Châu Thành luôn được cấp ủy các cấp quan tâm giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ, xây dựng, củng cố đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; nhờ đó, nhiều đồng chí được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển giữ các chức danh chủ chốt của huyện và tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan Đảng đã tham mưu, giúp việc cho cấp ủy các cấp tổ chức thành công 3 kỳ đại hội Đảng, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện vững mạnh.

Việc tổ chức họp mặt nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên nhận thức sâu sắc hơn về quá trình xây dựng và trưởng thành của Văn phòng cấp ủy, Ngành Tổ chức, Kiểm tra và Dân vận của Đảng; đồng thời, động viên, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức đi trước để thế hệ trẻ noi gương, làm theo./.  
 
Long DuCác ý kiến của bạn đọc