Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Huyện ủy Châu Thành sơ kết quý I/2018

[ Cập nhật vào ngày (04/04/2018) ] - [ Số lần xem: 1685 ]

Ngày 3/4, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.


4.4a.png
Hội nghị sơ kết quý I/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành

Trong những tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện đạt theo tiến độ chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch đề ra, trọng tâm là:

Tập trung lãnh đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 chu đáo, an toàn, vui tươi, tiết kiệm, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước; giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) thực hiện 3.622,358 tỷ đồng, đạt 26,41% so Nghị quyết (NQ), tăng 32,55% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) thực hiện 2.434,883 tỷ đồng, tăng 46,31% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện được 692,236 tỷ đồng, tăng 6,4%; triển khai thực hiện tốt Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55,75% (tăng 35,83% so cùng kỳ); tổng chi ngân sách huyện đạt 32,33% NQ (tăng 7,95% so cùng kỳ). Tập trung xây dựng xã nông thôn mới Phú An, dự kiến hoàn thành và ra mắt tháng 9/2018.

Chỉ đạo tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đạt theo kế hoạch của huyện và tỉnh giao; thực hiện tốt công tác khám, điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đến nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT chiếm 63,39%, đạt 78,12% so NQ (81,14%); thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; quan tâm chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức đưa 110 thanh niên nhập ngũ năm 2018, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao và NQ Huyện ủy đề ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2018, kết quả tỷ lệ đảng viên tham dự đạt 98,9%; thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo (A2) đảm bảo đúng hướng dẫn của trên; xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Hội Nông dân xã, thị trấn và đại hội Liên đoàn Lao động huyện, nhiệm kỳ 2018-2023; chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023 (điểm của tỉnh).

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn những khó khăn, hạn chế như tình hình sụp đất, sạt lở vẫn còn xảy ra (06 điểm); thiếu vốn đầu tư; dịch bệnh còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn (bệnh sốt xuất huyết tăng so với cùng kỳ); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp; tình hình an ninh trật tự tại khu, cụm công nghiệp còn diễn biến phức tạp; việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa gặp nhiều khó khăn; hoạt động của một số đoàn thể, nhất là ở cơ sở có mặt chưa cao,..

Trong quý II/2018, bên cạnh những những nhiệm vụ thường xuyên, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của huyện, trong đó trọng tâm là: tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, như: 10/3 (ÂL), 30/4, 01/5, 19/5; tổ chức tốt cuộc bầu cử trưởng ấp, chỉ định phó trưởng ấp, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2018-2020; chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023.

Long DuCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo