Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Châu Thành triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt

[ Cập nhật vào ngày (25/07/2018) ] - [ Số lần xem: 1793 ]

Ngày 20/7/2018, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


Tham dự Hội nghị có trên 200 đại biểu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các ban ngành, đoàn thể huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn và các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo của tỉnh, huyện đang sinh hoạt trên địa bàn huyện.

20.7.2018.bmp
Đ/c Nguyễn Hữu Tình - UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được quán triệt, học tập, nghiên cứu 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp ; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, để triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết hội nghị Trung ương 7 lần này, Huyện ủy sẽ tiến hành xây dựng 1 kế hoạch và 2 chương trình hành động cụ thể, trên cơ sở căn cứ kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy và sẽ tổ chức xin ý kiến góp ý của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở để đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương khi thực hiện.

Theo kế hoạch của Huyện ủy, sau Hội nghị này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục mở 2 lớp dành cho cán bộ, đảng viên các ban, ngành, đoàn thể huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn mở 9 lớp triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên cấp mình, hoàn thành trong tháng 7/2018, đồng thời triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, hoàn thành trong quý III/2018./.
Long DuCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo