Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Huyện Châu Thành triển khai kế hoạch phân công tiểu ban tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

[ Cập nhật vào ngày (09/03/2021) ] - [ Số lần xem: 469 ]

Chiều ngày 05/3/2021, tại phòng họp Huyện ủy, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức họp triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho thành viên Tiểu ban. Đồng chí Nguyễn Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, Trưởng Tiểu ban thông tin, tuyên truyền dự và chủ trì cuộc họp.


Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Châu thông qua dự kế hoạch hoạt động công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và gợi ý các đồng chí thành viên Tiểu ban tuyên truyền đóng góp ý kiến vào kế hoạch.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Châu đề nghị từng thành viên của Tiểu ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền bầu cử; phản ánh tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội của quần chúng nhân dân liên quan đến bầu cử; đề xuất xử lý các trường hợp tuyên truyền bầu cử không đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước hoặc đăng tải, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu dư luận, ảnh hưởng công tác bầu cử ở địa phương, đơn vị; chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử trong hệ thống truyền thanh trên địa bàn huyện. Theo dõi, tổng hợp, xây dựng các văn bản, báo cáo liên quan bầu cử của Tiểu ban, nhất là thẩm định, góp ý nội dung tuyên truyền của địa phương, đơn vị…
Tố LoanCác ý kiến của bạn đọc