Tin tức Huyện ủy Châu Thành
Mô hình Tổ hợp tác trồng mai

[ Cập nhật vào ngày (18/11/2021) ] - [ Số lần xem: 172 ]

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn Ngã Sáu không ngừng cố gắng, nỗ lực bằng nhiều hình thức tuyên truyền, thành lập nhiều Tổ nghề và gần đây đã ra mắt “Tổ hợp tác trồng mai” tại ấp Đông Mỹ. Ông Lê Văn Hết, Chi hội trưởng Nông dân ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu được thành viên bầu làm Tổ Trưởng Tổ hợp tác trồng mai.


Trong năm qua, Chi hội Nông dân ấp được học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ông đã vận động hội viên tham gia đăng ký thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác trong hội viên của chi hội với mục tiêu đưa hợp tác xã phát triển vươn lên.

18.11.png
Buổi Lễ ra mắt Tổ hợp tác

Ông Lê Văn Hết cho biết: Tổ hợp tác thành lập ngày 6/5/2020 với 5 thành viên tham gia, năm 2021 đã phát triển thêm 5 thành viên, nâng tổng số thành viên đến nay là 10. Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp, là người đứng đầu của Chi hội kiêm Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng mai, ông luôn vận động thực hiện tốt các việc “Cần, Kiệm”, là khi làm bất cứ việc gì thì phải có kế hoạch và tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho từng thành viên trong Tổ hợp tác; phải thực hiện chi tiêu của bản thân và gia đình hợp lý. Với khát vọng và lòng đam mê, ông cùng với hội viên của mình mạnh dạn đầu tư, đến nay Tổ hợp tác đã trồng được hơn 1.000 cây mai lớn, nhỏ, đem lại thu nhập bình quân từ 8 triệu đến 10 triệu đồng cho Tổ hợp tác. 

Với chức trách là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp, kiêm Tổ Trưởng tổ Hợp tác sản xuất, ông Lê Văn Hết còn tổ chức tuyên truyền cho hội viên tham gia đăng ký các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Hội Nông dân thị trấn Ngã Sáu đề ra. Theo đó, Chi hội Nông dân ấp Đông Mỹ đã triển khai lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt lệ hàng tháng về học tập và làm theo Bác. Kết quả, đã triển khai được 10 cuộc, có 188 lượt hội viên nông dân tham dự, đạt gần 100% tổng số hội viên của Chi hội.

Tương lai không xa với sự quyết tâm của ông Lê Văn Hết, Chi hội trưởng Nông dân kiêm Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng mai cùng với sự nỗ lực đồng lòng của các thành viên Tổ hợp tác sẽ tiếp tục đầu tư vốn mở rộng sản xuất, nghiên cứu học tập kinh nghiệm, tiếp thu kỹ thuật chăm sóc cây mai, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động tại địa phương và tăng thêm thu nhập kinh tế gia đình cho thành viên Tổ hợp tác và hướng đến nhân rộng mô hình ở những nơi có đủ điều kiện. 



Trần Văn Bờ



Các ý kiến của bạn đọc