Tin tức Huyện Châu Thành A
Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành A tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III năm 2018

[ Cập nhật vào ngày (05/07/2018) ] - [ Số lần xem: 1182 ]

Vừa qua, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành A tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác quý III năm 2018.


29.6.2018.bmp
Quang cảnh buổi hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Dân vận Huyện ủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là tham mưu, phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu cử trưởng ấp, chỉ định phó trưởng ấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2018 - 2020; triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND và 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và Chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ra đoàn viên, hội viên và nhân dân; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; phong trào “Dân vận khéo” được nhân rộng và lan tỏa... 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trần Văn Chính - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ban Dân vận Huyện ủy đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí tham dự hội nghị. Đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang./.Văn LợiCác ý kiến của bạn đọc