Tin tức Huyện Châu Thành A
Văn phòng Huyện ủy Châu Thành A chủ động phối hợp tham mưu xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy

[ Cập nhật vào ngày (03/12/2020) ] - [ Số lần xem: 829 ]

Thực hiện Quyết định số 256-QĐ/VPTU ngày 03/9/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn giám sát của Văn phòng Tỉnh ủy do đồng chí Võ Chí Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy khóa mới đối với Văn phòng Huyện ủy Châu Thành A, mốc thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2020.Qua buổi giám sát kết quả cho thấy, sau khi tiến hành xong Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khoá XI nhiệm kỳ 2015 - 2020, Văn phòng Huyện ủy Châu Thành A đã chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã được quán triệt và triển khai cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Văn phòng Huyện ủy cũng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của cả nhiệm kỳ và hàng năm; chỉ đạo rà soát lại các quy chế, quy định, hướng dẫn,… để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Tuy nhiên, cũng còn những hạn chế, khó khăn nhất định, nhất là việc chưa tham mưu cho cấp ủy sơ kết, đánh gia kết quả thực hiện Quy chế làm việc,...

2.12.20 a.png
Đoàn giám sát trao đổi với Văn phòng Huyện ủy Châu Thành A

Phát biểu trao đổi với Văn phòng Huyện ủy Châu Thành A, đồng chí Võ Chí Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát, đề nghị Văn phòng Huyện ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đồng thời, thời gian tới cần quan tâm tham mưu Thường trực Huyện ủy theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc cấp ủy cấp dưới, đảm bảo chấp hành nghiêm túc và có hiệu quả. Chủ động đề xuất với cấp ủy sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp, còn chồng chéo trong thực hiện quy chế. Tham mưu Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc sơ, tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của cấp mình và cấp dưới,…
Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc