Tin tức Huyện Châu Thành A
Huyện Châu Thành A: sơ kết nhiệm vụ công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2021.

[ Cập nhật vào ngày (10/10/2021) ] - [ Số lần xem: 123 ]

Ngày 08/10, Huyện ủy Châu Thành A tổ chức hội nghị Ban Chấp chấp Đảng bộ huyện lần thứ 7. Đồng chí Trần Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2021 tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng phát triển đúng hướng, đúng mục tiêu mà Chương trình của Huyện ủy đã đề ra, cụ thể: hiện tại có 04/18 chỉ tiêu đạt như: số hộ sử dụng điện, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế, tuyển quân; các chỉ tiêu còn lại cơ bản đạt tiến độ đề ra, bám sát vào chỉ tiêu kế hoạch của năm, từ đó các nhiệm vụ chính trị thực hiện có hiệu quả kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng; các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị trên địa bàn tiếp tục được nâng chất; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát; thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; triển khai, thực hiện có hiệu quả Chiến dịch Giao thông nông thôn -  Thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2021, Chiến dịch Truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2021 thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa cho gia đình chính sách và người có công nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021); tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021) và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn có ý nghĩa to lớn gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được thực hiện kịp thời, đạt kế hoạch đề ra; quốc phòng - an ninh, nội chính, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân tiếp tục được kiện toàn và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được nâng cao.

9.10.jpg

Đồng chí Trần Văn Huyến phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Huyến đề nghị huyện cần rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung Chương trình hành động của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với Chương trình hành động của Tỉnh; thực hiện hiệu quả Chương trình hành động phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025; sớm có giải pháp làm thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp để nâng cao giá trị sản phẩm cho nông dân; tập trung triển khai công tác giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cần CùCác ý kiến của bạn đọc