Tin tức Huyện Châu Thành A
Tập trung chỉ đạo tốt việc giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm 2021.

[ Cập nhật vào ngày (12/03/2021) ] - [ Số lần xem: 573 ]

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân nhân tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới vào ngày 11/3/2021.


Đồng chí Trần Văn Huyến đề nghị Huyện ủy Châu Thành A thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức bằng hình thức phù hợp các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong quý II/2021; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo kế hoạch đề ra; đồng thời, quan tâm đối với một số lĩnh vực còn gặp khó khăn, nhất là việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và kêu gọi đầu tư cho Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; ngoài ra, việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án để cụ thể hóa Chương trình hành động Đại hội Đảng bộ huyện cần phải có bước đi chủ động, xác định lộ trình, nhiệm vụ cụ thể, tránh tình trạng đề án, nghị quyết đã ban hành nhưng khó khăn trong thực hiện và không đi vào cuộc sống; song song đó, tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, đặc biệt là dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.

12.3.png
Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo báo của huyện Châu Thành A, nhìn chung, từ đầu năm đến nay Đảng bộ huyện lãnh, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác trọng tâm đạt yêu cầu và kế hoạch đề ra, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ngay từ những tháng đầu năm; tổ chức các chuỗi hoạt động Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 trên tinh thần vui tươi, chu đáo, an toàn và đúng quy định; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở người của Trung ương, của tỉnh, nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua; công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được đặc biệt quan tâm; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao; lãnh đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng theo quy định; công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được chú trọng; công tác dân tộc, tôn giáo thực hiện có hiệu quả; các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện đồng bộ; quốc phòng - an ninh, nội chính, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân tiếp tục được ổn định; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tiếp tục được nâng lên. 

Cần CùCác ý kiến của bạn đọc