THÔNG BÁO
Thông báo số 02-TB/HĐ ngày 21/9/2022 của Hội đồng 1124 về danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức

[ Cập nhật vào ngày (27/09/2022) ] - [ Số lần xem: 1057 ]

Thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên, từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hậu Giang năm 2022.Tập tin đính kèm

Hội đồng thi nâng ngạch công chứcCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo