THÔNG BÁO
Thông báo danh sách thí sinh, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy

[ Cập nhật vào ngày (28/09/2022) ] - [ Số lần xem: 1635 ]

Thông báo danh sách thí sinh, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo