THÔNG BÁO
Thông báo triệu tập thí sinh tham gia phần thi trình bày Đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy

[ Cập nhật vào ngày (03/10/2022) ] - [ Số lần xem: 838 ]

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia phần thi trình bày Đề án, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủyVăn Phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc