THÔNG BÁO
Thông báo triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính

[ Cập nhật vào ngày (03/10/2022) ] - [ Số lần xem: 969 ]

Thông báo triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đơàn thể chính trị - xã hội tỉnh Hậu Giang năm 2022

Link tải tài liệu ôn thi: https://drive.google.com/file/d/1MIHlNAw62C06cUTBlueIsa654W7yf4Kq/view?usp=sharingVăn Phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc