Tin Tức huyện Vị Thủy
Vị Thủy tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2022

[ Cập nhật vào ngày (16/08/2019) ] - [ Số lần xem: 1155 ]

Sáng ngày 15/8/2019, Huyện ủy Vị Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2022; giao ban công tác Văn phòng cấp ủy và hướng dẫn đề cương biên tập các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vui, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành đảng bộ huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; thành viên Tiểu ban văn kiện Đại hội XII của huyện; Bí thư Đảng ủy, cán bộ Văn phòng - Tổ chức các xã, thị trấn.

16.8a.png
Đồng chí Phạm Anh Minh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy gợi ý thảo luận

Qua báo cáo trình bày tại hội nghị, đến ngày 9/8/2019, toàn huyện có 178/178 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tiến hành đại hội, đạt 100%; trong đó, có 75 chi bộ ấp, 103 chi bộ ngành, trường học trực thuộc đảng ủy cơ sở, so với kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra tiến độ hoàn thành đại hội trước 06 ngày. Nhìn chung, công tác nhân sự, văn kiện đều được chuẩn bị chu đáo, các văn bản trong văn kiện đại hội, nhất là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới; kiểm điểm của chi ủy chi bộ để trình đại hội, đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp trên trực tiếp; tổ chức tốt việc lấy ý kiến tham gia đóng góp trong đảng viên; chỉ rõ những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân về sự lãnh đạo của chi bộ trên các lĩnh vực. Đồng thời, trong chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy còn kết hợp với việc xem xét kết quả tự phê bình của cá nhân đồng thời tham khảo ý kiến của đại diện các đoàn thể, xin ý kiến của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Đại hội các chi bộ cũng đã bầu ra tổng số 774 cấp ủy viên trong đó, số cấp ủy viên tái cử 511 đồng chí; cấp ủy viên mới 263 đồng chí, cấp ủy viên là nữ 192 đồng chí, chiếm 24,80%; 157/178 chi bộ bầu có chi ủy; 177/178 chi bộ bầu bí thư (khuyết 01); 173/178 chi bộ bầu có phó bí thư. Ngoài ra, các chi bộ tập trung tổ chức đại hội nghiêm túc, không khí sôi nổi; hình thức trang trí đại hội trang trọng, đúng thể thức quy định; công tác tuyên truyền được chú ý cả trước, trong và sau đại hội, tạo được khí thế cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, hội nghị cũng đã lồng ghép đánh giá công tác phối hợp giữa văn phòng cấp ủy với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Đảng ủy Công an, Quân sự, đảng ủy các xã, thị trấn; thực hiện công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong 6 tháng đầu năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng được lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy triển khai hướng dẫn đề cương biên tập các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc