Tin Tức huyện Vị Thủy
Khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (16/08/2019) ] - [ Số lần xem: 955 ]

Từ ngày 14 - 16/8/2019, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Vị Thủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vị Thủy tổ chức 8 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, mẫu giáo, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.


16.8.2019.png
Quang cảnh lớp bồi dưỡng chính trị hè

Trong đợt bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 1.300 cán bộ giáo viên ngành giáo dục - đào tạo huyện được học tập 3 chuyên đề gồm: Một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhận diện thông tin xấu độc, quan điểm sai trái trên Internet và mạng xã hội; 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ; một số kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2019; một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên nắm được những quan điểm mới của Đảng, chính sách pháp luật mới của nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Ban Tuyên giáo - Huyện ủy Vị ThủyCác ý kiến của bạn đọc