Tin Tức huyện Vị Thủy
Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đối với Đảng bộ thị trấn Nàng Mau

[ Cập nhật vào ngày (29/10/2019) ] - [ Số lần xem: 1347 ]

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vị Thủy đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng bộ thị trấn Nàng Mau theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.


Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thanh Tươi, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy là thành viên đoàn kiểm tra theo quyết định của Huyện ủy.

28.10.2019.png
Đ/c Nguyễn Thanh Tươi - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Sau khi triển khai quyết định kiểm tra, đóng góp dự thảo báo cáo của địa phương và tiến hành kiểm tra thực tế tại đảng bộ, Đoàn kiểm tra có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về kết quả giám sát. Nhìn chung, trên cơ sở chỉ thị của Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Nàng Mau đã cụ thể hóa kịp thời các văn bản lãnh, chỉ đạo ở cấp mình; việc triển khai, quán triệt được thực hiện tốt đến 100% cán bộ đảng viên và tuyên truyền, phổ biến ra nhân dân được 85%; cùng với đó chỉ đạo mỗi đảng viên phải viết bản đăng ký học tập và làm theo bằng việc làm thiết thực, gắn với đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và tác phong làm việc khoa học, hiệu quả; chỉ đạo các điểm trường đưa bộ tài liệu giảng dạy về tư tưởng, đạo đức của Bác lồng ghép với các tiết học khoa học xã hội; thực hiện tốt mô hình đảng viên góp vốn giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở; lập nơi thờ Bác tại cơ quan và điểm trường Trung học cơ sở Ngô Quốc Trị, tuyên truyền nhân dân rước ảnh Bác về thờ trang trọng tại gia đình, mô hình thùng từ thiện, địa chỉ nhân đạo,… được thành lập, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh ở địa phương.

Tuy nhiên, qua thực tế giám sát đoàn cũng nhận định vẫn còn một số đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, ý nghĩa nên việc thực hiện còn lơ là, chưa thật sự hiệu quả; một số chi bộ còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch và bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Tươi, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đề nghị: Đảng bộ nên thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề theo định hướng của Ban Tuyên giáo các cấp gắn với chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên; kiểm tra, uốn nắn và phát huy hiệu quả các mô hình, quan tâm xây dựng các mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc