Tin Tức huyện Vị Thủy
Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

[ Cập nhật vào ngày (08/11/2019) ] - [ Số lần xem: 1241 ]

Ngày 06/11/2019, Huyện ủy Vị Thủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 - 2020”; Quyết định 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam tham gia thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”.


Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội Nông dân và cán bộ Văn phòng - Tổ chức các xã, thị trấn. Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

07.11.2019.png
Đ/c Nguyễn Văn Vui - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 10 năm thực hiện, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và phân công các thành viên thực hiện đầy đủ theo nội dung Đề án đã đề ra. Trong đó, Ban điều hành, Ban vận động Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp hoạt động theo đúng quy định, hướng dẫn và quy chế, thực hiện được 59 lượt dự án với tổng dư nợ 7.018.175.000 đồng cho 718 lượt hộ vay, công tác quản lý nguồn vốn, cho vay, thu nợ, thu lãi thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tổ chức được 311 lớp đào tạo nghề cho 9.380 lượt lao động nông thôn, sau đào tạo có 4.418 người (chiếm 69,57% lao động học nghề) tạo được việc làm, có thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tham gia phối hợp vận động giúp thoát nghèo trên cơ sở hướng dẫn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm từ các mô hình làm ăn có hiệu quả, xây dựng các dự án sản xuất cho hộ nghèo vay vốn từ các nguồn như: Quỹ hỗ trợ nông dân, vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội,... tuyên truyền vận động lồng ghép các cấp hội đã hỗ trợ cây con giống trị giá trên 2,4 tỷ đồng, sửa chữa 31 căn nhà và trên 5.200 ngày công lao động, giúp được 712 lượt hộ thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tăng cường các hoạt động hướng dẫn nông dân tham gia các hoạt động thực hiện tiêu chí số 17 về  “bảo vệ môi trường”, cấp phát trên 9.000 tờ rơi và sổ tay tuyên truyền về tiêu chí 17; hỗ trợ cho nông dân 100 thùng chứa rác, vận động thu gom bao bì, vỏ chai, thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đến điểm tập kết để vận chuyển đến nơi xử lý được 2.300 kg, phát hoang, khai thông cống rảnh, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, tuyến kênh rạch, khu dân cư tạo cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp; vận động nông dân đóng góp kinh phí, đất đai, hoa màu, vật kiến trúc để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội,... trị giá 9,2 tỷ đồng và trên 9.000 ngày công lao động. Đối với công tác tổ chức và trình độ chuyên môn cán bộ hội nông dân các cấp có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu và đúng theo quy định; chất lượng hoạt động hội được nâng lên, qua đánh giá phân loại hiện có 10/10 đơn vị cơ sở hội đạt vững mạnh, không có loại trung bình và kém; Hội Nông dân huyện được Hội Nông dân tỉnh công nhận đơn vị vững mạnh nhiều năm liền, góp phần tích cực vào việc phát huy vai trò nông dân trên địa bàn cũng như hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện từng nhiệm kỳ đã đề ra.

Tại hội nghị, Huyện ủy đã lồng ghép triển khai các văn bản của Đảng về công tác đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Kết luận số 51-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo kế hoạch chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc