Tin Tức huyện Vị Thủy
Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (17/12/2019) ] - [ Số lần xem: 2024 ]

Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019.


Tham dự hội nghị có đồng chí Lý Hùng Em - Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành huyện; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các đồng chí trưởng, phó ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội dự chỉ đạo chi bộ ấp.

12.12.2019.png
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Quy định số 2372-QĐ/TU ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về việc quy định nội dung kiểm điểm, tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng, trách nhiệm, thẩm quyền các chủ thể tham gia đánh giá tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm; Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 29/11/2019 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lý Hùng Em - Phó Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy, các phòng ban ngành, đoàn thể căn cứ các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên được phân công phụ trách địa bàn theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm ở các chi, đảng bộ; các chi, đảng bộ nghiêm túc kiểm điểm các nội dung theo Quy định, Hướng dẫn của Tỉnh ủy gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… nhằm đánh giá các tổ chức, cá nhân đúng tiêu chuẩn thực tế, góp phần thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ trước đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc