Tin Tức huyện Vị Thủy
Vị Thủy tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

[ Cập nhật vào ngày (27/11/2020) ] - [ Số lần xem: 736 ]

Chiều ngày 23/11/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vị Thủy tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.


Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Đoàn Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các đoàn thể chính trị - xã hội; các phòng, ban ngành huyện.

25.11d.png

Đồng chí Tống Huy Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải trình các ý kiến phản biện

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của huyện Vị Thủy do phòng Tài chính - Kế hoạch dự thảo. Trong đó, đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu gắn với nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực nhằm mục tiêu “phấn đấu đến năm 2025 huyện Vị Thủy trở thành huyện phát triển khá trong tỉnh”.

Tại hội nghị, chủ tọa đã ghi nhận 06 ý kiến phản biện dự thảo kế hoạch; các ý kiến đều đồng tình đối với những chỉ tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Tuy nhiên, một số giải pháp thực hiện chưa mang tính cụ thể, kinh tế nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị, kinh tế tập thể vẫn chưa được định hướng phát triển mạnh; quan tâm khắc phục về công tác giải quyết việc làm sau đào tạo nghề; cần có nhiều chính sách, hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên khởi nghiệp, cần phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong vận động tuyên truyền Nhân dân ứng dựng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, để tăng thu nhập, nâng cao đời sống,…

Phát biểu giải trình tại hội nghị, đồng chí Tống Huy Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch ghi nhận những ý kiến phản biện, xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với các giải pháp phù hợp. Đồng thời, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa về phát triển lĩnh vực nông nghiệp theo chuỗi giá trị, hàng hóa chất lượng, hợp tác trong sản xuất và chú trọng vai trò kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế địa phương; phát triển các làng nghề theo hướng phát triển phù hợp gắn với du lịch sinh thái cộng đồng; quan tâm đầu tư, nâng chất các thiết chế văn hóa, phục vụ tốt nhu cầu thụ hưởng đời sống văn hóa mới trong Nhân dân.

Thông qua hội nghị phản biện, góp phần nghiên cứu, tìm ra những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa phù hợp trong dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của huyện. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phát huy tốt vai trò trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý vào định hướng phát triển của địa phương, thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc