Tin Tức huyện Vị Thủy
Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những kiến nghị của Nhân dân

[ Cập nhật vào ngày (11/12/2020) ] - [ Số lần xem: 789 ]

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Vui, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi tiếp xúc, đối thoại giữa Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân 3 xã Vị Đông, Vị Thanh, Vị Bình.


11.12c.png
Cảnh quang buổi tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân

Ngoài việc lấy ý kiến của Nhân dân qua phiếu thông qua Tổ giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành ở 3 địa phương được 969 ý kiến đóng góp; tại buổi tiếp xúc, đối thoại, chủ tọa đã tiếp nhận 14 ý kiến, kiến nghị của bà con nhân dân của 3 xã xung quanh những vấn đề về: thái độ, phong cách của cán bộ, công chức một cửa, chế độ chính sách của người có công, giao thông nông thôn, hệ thống cống, nước sạch, điện, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tình hình an ninh trật tự,… Để giải quyết những vấn đề kiến nghị của người dân, Chủ tọa buổi tiếp xúc, đối thoại đã đề nghị các ngành có liên quan trả lời trực tiếp các vấn đề dưới góc độ chuyên môn; đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng đã trả lời cụ thể từng vấn đề sau khi ngành chuyên môn đã giải thích. 

Đặc biệt, tại buổi tiếp xúc, đối thoại, Công an huyện đã tuyên truyền các nội dung về Bộ luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự và những quy định xung quanh các chế tài áp dụng đối với các loại tội phạm, nhất là trộm cắp và tội phạm về ma túy; qua đó, để nâng cao nhận thức của Nhân dân, chủ động ngăn chặn các tội phạm cùng lực lượng vũ trang địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Nhìn chung, các vấn đề đều thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương cơ sở và của huyện; hầu hết được chủ tọa giải quyết dứt điểm và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Một số vấn đề thuộc thẩm quyền và sự quản lý ngành tỉnh sẽ được kiến nghị trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giải quyết các kiến nghị, bức xúc của Nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đời sống; tập trung tuyên truyền, vận động, giải thích đối với các chủ trương, dự án triển khai trên địa bàn để Nhân dân nắm rõ những ý nghĩa, quyền lợi, lợi ích để tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực, từ đó đảm bảo những chủ trương lớn đạt hiệu quả theo đúng định hướng phát triển. Mỗi cấp, mỗi ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện giải quyết hiệu quả, triệt để, đáp ứng mong mỏi của người dân.
Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc