Tin Tức huyện Vị Thủy
Tổng kết công tác hội Cựu chiến binh và phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (18/02/2021) ] - [ Số lần xem: 223 ]

Ngày 22/12/2020, Hội Cựu chiến binh huyện Vị Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, các cơ quan, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn, các tập thể, cá nhân hội viên tiêu biểu.

23.12a.png
Đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện 
khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Năm 2020, các cấp Hội đã động viên cán bộ, hội viên đoàn kết phát huy bản chất truyền thống cách mạng, chủ động, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện các chỉ tiêu thi đua trong công tác hội. Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” đúng theo quy định; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; thực hiện công tác giám sát theo đúng nội dung đã được cấp ủy phê duyệt,... Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Nhân dân, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt. Vận động các nguồn lực xây dựng 16 căn nhà nghĩa tình cựu chiến binh; đề nghị giải quyết bảo hiểm y tế theo Quyết định 290 được 434 thẻ; vận động quỹ khuyến học cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn với trên 30 triệu đồng; phối hợp với các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với các nguồn vốn, đến nay có 501 hội viên vay với số tiền trên 10 tỷ đồng, để tăng gia sản xuất, làm giàu chính đáng. Đồng thời, Hội quan tâm xây dựng tổ chức Hội các cấp thật sự trong sạch vững mạnh, chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của các chi, tổ hội có bước nâng cao. Tình hình tư tưởng hội viên cơ bản ổn định, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ phong trào thi đua năm 2020 đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong giữ gìn trật tự an ninh địa phương, xây dựng, công tác nhân đạo từ thiện,... góp phần xây dựng địa phương giàu đẹp.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị: trong thời gian tới các cấp hội Cựu chiến binh trong huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với cán bộ, hội viên, Nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền truyền thống cách mạng và đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ. Vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng để ngày càng có nhiều Cựu chiến binh có kinh tế khá giàu. Quan tâm công tác chăm lo các chế độ chính sách đối với các hội viên, phối hợp thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định 515 của Thủ tướng Chính phủ,... Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy chế, quy định của Đảng về nêu gương, giám sát và phản biện xã hội; tham gia giải quyết các vụ việc ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp liên tịch với các ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ hội quy định để cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc