Tin Tức huyện Vị Thủy
Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp

[ Cập nhật vào ngày (17/01/2021) ] - [ Số lần xem: 306 ]

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.


Trong năm 2020, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Vị Thủy đạt được những kết quả nổi bật: các cấp bộ đoàn đã tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên về ý thức chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên thanh niên về dịch Covid-19, hướng dẫn cách phòng, chống cũng như phối hợp tốt với các ngành có liên quan vận động tuyên truyền trong Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn đảm nhận các phần việc trong xây dựng các tuyến đường đẹp, xây dựng cảnh quang môi trường thông qua tổ chức các hoạt động tình nguyện hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, chương trình “xuân tình nguyện”. Cùng với đó, tiếp tục vận động cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế, khuyến khích thanh niên làm kinh tế giỏi, củng cố duy trì 17 mô hình làm ăn có hiệu quả do thanh niên làm chủ. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được quan tâm, tiếp tục triển khai xây dựng tổ chức cơ sở đoàn, chi đoàn theo hướng “3 chủ động, 5 tốt”, thường xuyên củng cố bộ máy tổ chức theo quy định.

Các phong trào và chương trình của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã được triển khai tới tất cả các cấp bộ Hội, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia như phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; chương trình ”xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp vững mạnh”; công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho thanh niên về truyền thống, lòng tự hào dân tộc được quan tâm triển khai thực hiện gắn với việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên. Trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, chúc tết gia đình chính sách, gia đình hội viên nghèo, khó khăn, tổ chức hiến máu tình nguyện, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, ra quân thực hiện 21 công trình, 46 phần việc về xây dựng, bảo vệ cảnh quang môi trường,... 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Huyện  ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị: Đoàn thanh niên các cấp tiếp tục tham mưu tốt cho cấp ủy trong chỉ đạo công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiến niên trên địa bàn, chú trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp bộ đoàn, chi đoàn, tổ chức đoàn ở địa bàn dân cư theo đúng tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy Hậu Giang; đồng thời, đổi mới trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng bản lĩnh, nhiệt huyết, phát huy tinh thần khởi nghiệp, xây dựng kinh tế gia đình, địa phương. Tập trung đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tham gia tích cực đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới. Vận dụng các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm để cho đoàn viên, hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống… Quan tâm đến chất lượng, số lượng đoàn viên, hội viên, rà soát những đoàn viên ưu tú để giới thiệu vào Đảng.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 đã được biểu dương khen thưởng.
Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc