Tin Tức huyện Vị Thủy
Tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

[ Cập nhật vào ngày (22/01/2021) ] - [ Số lần xem: 679 ]

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vị Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.


Đồng chí Lý Hùng Em, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc khối khoa giáo, tuyên truyền;  các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

21.1a.jpg
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Trong năm 2020, bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương và địa phương. Thực hiện tốt công tác lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng đối với văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn của trên. Duy trì tốt hoạt động báo cáo viên hàng tháng với hình thức cụm, qua đó đã kịp cung cấp thông tin mới, định hướng dư luận, góp phần đảm bảo tình hình địa phương, tư tưởng cán bộ, đảng viên. Phong trào học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2020 được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, tiếp tục đạt kết quả tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, đã đưa các nội dung trọng tâm, chính yếu của các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chỉ đạo. Công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng Internet được thực hiện hiệu quả góp phần vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế như: việc tham mưu cho cấp ủy lãnh, chỉ đạo một số nội dung còn chậm, chưa sáng tạo so với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác kiểm tra, khảo sát định kỳ đối với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác khoa giáo chưa thường xuyên; phong trào học tập và làm theo Bác chưa thật sự nổi bật, nhiều mô hình chưa củng cố, nâng chất kịp thời,…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lý Hùng Em, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: trong năm 2021, ngành tuyên giáo tập trung công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ, kỷ niệm và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, định hướng dư luận xã hội giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. Tiếp tục đấu tranh với những quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên mạng Internet để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát đối với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Tại hội nghị, đã khen thưởng cho 18 tập thể, 43 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ và hoạt động Ban chỉ đạo 35 huyện năm 2020.
Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc