Tin Tức huyện Vị Thủy
Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

[ Cập nhật vào ngày (23/02/2021) ] - [ Số lần xem: 194 ]

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vị Thuỷ vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.


22.2a.png
Quang cảnh hội nghị

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Vui, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Vị Thủy; Thường trực Huyện ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Thường trực Đảng ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn. 

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện triển khai Hướng dẫn số 11/HD-MTTQ-BTT về tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các cơ quan, đơn vị; đồng thời, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị về quy trình tổ chức hội nghị giới thiệu 82 ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021- 2026, cơ cấu kết hợp gồm: trẻ 21 người, chiếm tỷ lệ 26,61%; nữ 31 người chiếm tỷ lệ 37,8%; ngoài đảng 13 người chiếm tỷ lệ 15,85%; dân tộc 05 người chiếm tỷ lệ 6,1%; tôn giáo 02 người chiếm tỷ lệ 2,44%. Thông báo thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vị Thủy, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc lúc 17 giờ ngày 08/03/2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vui, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Vị Thủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải chủ động thực hiện các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử có liên quan; chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc giới thiệu người ra ứng cử cấp xã theo quy định. Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử cần chú trọng bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc theo đúng dự kiến, để thể hiện được cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc