Tin Tức huyện Vị Thủy
Phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025

[ Cập nhật vào ngày (01/03/2021) ] - [ Số lần xem: 614 ]

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025.


HVT0224.png

Đồng chí Trương Trần Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu tại hội nghị phản biện xã hội

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các ngành có liên quan, thủ trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; thành viên Ban tư vấp pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn.

Dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Vị Thủy giai đoạn 2021 - 2025 tập trung vào những vấn đề cần được ưu tiên thực hiện đối với công tác bảo vệ môi trường, công tác tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, qua đó cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn, xây dựng môi trường sống tốt, đảm bảo cân bằng sinh thái.

Sau khi nghe đơn vị soạn thảo văn bản trình bày dự thảo kế hoạch bảo vệ môi trường, các đại biểu có 05 ý kiến tham luận phản biện tập trung vào một số vấn đề: một số giải pháp cụ thể, nâng tỷ lệ một số chỉ tiêu về công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo tính chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về môi trường,… phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường.

Những đóng góp, phản biện của các đại biểu đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp thu, chọn lọc gửi tới đơn vị soạn thảo để xem xét, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch.
Bích HạnhCác ý kiến của bạn đọc