Tin tức huyện Long Mỹ
Triển khai Nhgị quyết lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và tập huấn Đại hội

[ Cập nhật vào ngày (30/03/2015) ] - [ Số lần xem: 1491 ]

Ngày 26-3-2015 Huyện ủy Long Mỹ tổ chức hội nhgị quán triệt nghị quyết lần thứ 10 BCH Trung ương đảng khóa XI cho các đồng chí trong ban chấp hành huyện ủy bí thư các chi đảng bộ, ban thường vụ và cán bộ văn phòng, tổ chức các xã, thị trấn.


lm27.3a.png

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Phước, Tỉnh uỷ viên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 -2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII, trong đó, tập trung quán triệt dự thảo các văn kiện, các đề án trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

lm27.3b.png

Cũng tại hội nghị này các đại biểu được nghe ttriển khai chỉ thị số 39 của bộ chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; một sốp vấn để về bầu cử UB kiểm tra cơ sở, UBKt huyện ủy và đảng ủy trực  thuộc; hướng dẫnh của huyện ủy vể tổng hợp ý kiến vào các dựn thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng và đại hội đại biểu đảng bộ huyện Long Mỹ lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-20120./.
Quốc ViệtCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo