Tin Tức huyện Phụng Hiệp
Huyện Phụng Hiệp kiểm tra Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

[ Cập nhật vào ngày (04/07/2019) ] - [ Số lần xem: 896 ]

Thực hiện Quyết định số 1898-QĐ/HU và 1899-QĐ/HU, ngày 17/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thành lập Đoàn kiểm tra kết quả tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đảng ủy thị trấn Kinh Cùng và Đảng ủy Công an huyện; trong 02 ngày: 02 và 03 tháng 7 năm 2019, Đoàn kiểm tra do ông Mai Văn Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy có buổi kiểm tra thực tế tại 02 đơn vị trên.


03.6.2019.png
Quang cảnh buổi kiểm tra

Qua kiểm tra thực tế, các đơn vị được kiểm tra đã có sự tập trung chỉ đạo, xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) là việc làm thường xuyên, hàng ngày trong mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân. Việc tổ chức triển khai học tập trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, nhân dân đảm bảo về chất lượng, số lượng và thời gian theo yêu cầu của Ban Thường vụ Huyện ủy; đặc biệt, có chủ động chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, tuyên dương mô hình, gương điển hình tiêu biểu trên hệ thống truyền thanh. Sau học tập các chi bộ trực thuộc đều có xây dựng kế hoạch của tập thể chi bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hàng năm để triển khai cho cán bộ, đảng viên thực hiện; tất cả cán bộ, đảng viên đều có xây dựng bản cam kết, kế hoạch khắc phục hạn chế và kế hoạch làm theo của cá nhân để làm cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng năm và từng thời gian. Sinh hoạt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của chi bộ, cơ quan và các đoàn thể hàng tháng. Nhiều mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất hiện trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Tuy nhiên, trong xây dựng kế hoạch của tập thể và cam kết của cá nhân còn nêu chung chung, chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và từng cá nhân. Mô hình và gương điển hình trong đơn vị còn ít, chưa linh hoạt trong việc tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng gương điển hình. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan chưa được đầu tư đúng mức.

Kết luận các cuộc kiểm tra, ông Mai Văn Tình đề nghị các đơn vị: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy trong quan tâm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa những hạn chế, tồn tại. Cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần bám sát bản cam kết, kế hoạch của cá nhân; cấp ủy các chi bộ thường xuyên theo dõi, nhắc nhở đảng viên thực hiện nghiêm các nội dung cam kết. Xác định lại các mô hình, gương điển hình, nhất là trong cán bộ, đảng viên để kịp thời tuyên dương, nhân rộng.
Quốc Thường Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phụng HiệpCác ý kiến của bạn đọc