Tin Tức huyện Phụng Hiệp
Phụng Hiệp cần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại

[ Cập nhật vào ngày (15/03/2021) ] - [ Số lần xem: 476 ]

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp vào ngày 11/3.


Từ đầu năm đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phụng Hiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả nội bật: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 338 tỉ đồng, tăng 6,89%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn là 650,35 tỉ đồng, tăng 8,25% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn 164,97 tỉ đồng (ước cuối quý I tổng thu ngân sách trên 229 tỉ đồng, đạt 34,08% chỉ tiêu).


Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cấp huyện, 04 tiểu ban và 01 tổ chuyên viên giúp việc phục vụ công tác bầu cử, hiện tại huyện đã thành lập 12 đơn vị bầu cử, cấp xã thành lập 108 đơn vị bầu cử và 261 tổ bầu cử. Sau hiệp thương lần thứ 1, đã giới thiệu được 69 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; cấp xã, thị trấn giới thiệu được 813 người ứng cử HĐND; rà soát lập danh sách sơ bộ với hơn 147.600 cử tri tại địa phương. Cùng với đó, địa phương cũng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân năm 2021 và tổ chức thành công đại hội điểm Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Mỹ...


15.3.png

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo


Trong quý II, Huyện ủy tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo xã Tân Long hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn trong quý II; tiếp tục triển khai các giải pháp có hiệu quả phòng chống dịch Covid-19; hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Tân Phước Hưng; triển khai có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với du lịch…


Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: huyện cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và bền vững; chú trọng chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, quan tâm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu thị trường, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ mới. Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó cần ưu tiên mục tiêu nông nghiệp sinh thái, hiện đại, thông minh, phấn đấu có từ 5 đến 7 sản phẩm được cộng nhận OCOP trong năm 2021. Đặc biệt, huyện cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng gắn với trách nhiệm của lãnh đạo địa phương, đơn vị…

An NhiênCác ý kiến của bạn đọc