Tin Tức huyện Phụng Hiệp
Phụng Hiệp: sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

[ Cập nhật vào ngày (31/05/2021) ] - [ Số lần xem: 265 ]

Ngày 27/5, Huyện ủy Phụng Hiệp tổ chức sơ kết 5 năm Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.


Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, từ năm 2016 đến năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm 5 tập thể và 4 cá nhân. Qua kiểm điểm các tập thể không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống và những biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đối với cá nhân đã thi hành kỷ luật 3 đồng chí vi phạm. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện chặt chẽ, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra 3 tập thể và 6 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, giám sát thường xuyên 186 tổ chức đảng và 285 đồng chí cấp ủy viên cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ đã kiểm tra 5 cá nhân và 6 tập thể, cấp ủy cơ sở kiểm tra giám sát 57 tổ chức cơ sở đảng và 405 cá nhân. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 4 tập thể và 5 cá nhân vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chất lượng  tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từng bước được nâng lên.

IMG_2937.jpg
Quang cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 

Với kết quả đạt được, trong thời gian tới huyện Phụng Hiệp đề ra 5 nhóm giải pháp đột phá thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khoá XII, trong đó chú trọng tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm nghiêm túc.


Duy KhánhCác ý kiến của bạn đọc