Tin Tức huyện Phụng Hiệp
Huyện Phụng Hiệp: Khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân huyện, khóa XII

[ Cập nhật vào ngày (12/07/2021) ] - [ Số lần xem: 541 ]

Sáng ngày 11/7, tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Khai mạc Kỳ họp thứ Hai. Tham dự phiên Khai mạc có ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đơn vị huyện Phụng Hiệp.


Dự và chủ trì Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện có ông Nguyễn Văn Bảy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Cùng dự có 35/35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện huyện Phụng Hiệp khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


712.jpg

Ông Nguyễn Văn Bảy phát biểu Khai mạc Kỳ họp


Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, ông Huỳnh Việt Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện, gồm các phiên: Thứ nhất, nghe thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hương, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, tờ trình và báo cáo thẩm tra diễn ra tại Hội trường. Thứ hai, chia 03 Tổ thảo luận về các nội dung nêu trên. Thứ ba, báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ, thảo luận, giải trình tại Hội trường, thông qua nghị quyết và bế mạc Kỳ họp.
Quốc Thường - Thanh MộngCác ý kiến của bạn đọc