TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Ghi nhận 21 tham luận tại hội thảo khoa học

[ Cập nhật vào ngày (23/12/2019) ] - [ Số lần xem: 1357 ]

Ngày 18/12/2019, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang phối hợp với Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy tổ chức hội thảo khoa học (lần 2, năm 2019) “Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã, ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”.


Dự hội thảo có trên 80 khách mời là đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; Thường trực Thị ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Thường trực Đảng ủy - Ủy ban nhân dân 6 xã, phường và cán bộ công chức của phường Ngã Bảy và xã Hiệp Lợi.

20.12.2019 b.png
Quang cảnh buổi hội thảo

Với chủ đề “Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang”, tại hội thảo lần thứ 2 này đã nhận được 21 tham luận của một số sở, ban ngành tỉnh; các khoa của Trường Chính trị; các phòng, ban ngành thị xã; Ủy ban nhân dân phường Ngã Bảy và xã Hiệp Lợi.

Nhìn chung, các tham luận khai thác nhiều khía cạnh, nhiều cách tiếp cận với chủ đề hội thảo, cũng như hướng giải quyết trực tiếp các vấn đề theo định hướng của nội dung hội thảo, nhằm thiết lập bộ chỉ số đánh giá thực trạng công tác xây dựng chính quyền thân thiện ở xã Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy, các nội dung và tiêu chí như: về thực hiện nội dung cải cách thủ tục hành chính; thực hiện dân chủ trong cơ quan và dân chủ cơ sở; thực hiện nụ cười công sở, các quy định về văn hóa công sở và quy tắc ứng xử; về tiếp công dân, tổ chức đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo; về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính; về chăm lo cho nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, cũng như những định hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền thân thiện ở xã Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy; trong đó có các tham luận đi sâu vào đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền để xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã giai đoạn hiện nay; thực trạng và giải pháp thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính ở phường Ngã Bảy và xã Hiệp Lợi; một số giải pháp cơ bản để chính quyền thân thiện, làm tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân....

Ban Tổ chức đã trân trọng ghi nhận những đóng góp từ các tham luận, đồng thời sẽ nghiên cứu, xác lập, củng cố, hoàn thiện những giải pháp khoa học của đề tài.Hoài TrọngCác ý kiến của bạn đọc