TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Thành phố Ngã Bảy công nhận 62 mô hình “Dân vận khéo” năm 2020

[ Cập nhật vào ngày (23/12/2020) ] - [ Số lần xem: 796 ]

Thành ủy Ngã Bảy vừa công nhận 62 mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả, có tính khả thi và có thể nhân rộng trên địa bàn thành phố Ngã Bảy năm 2020.


Trong đó, đối với cấp thành phố công nhận 46 mô hình “Dân vận khéo” năm 2020 (gồm: 45 mô hình tập thể và 01 mô hình cá nhân), trong đó xếp loại tốt là 40 mô hình và xếp loại khá 06 mô hình. Còn đối với cấp xã, phường: có 16 mô hình tập thể được công nhận mô hình “Dân vận khéo” năm 2020, trong đó xếp loại tốt là 13 mô hình và xếp loại khá 03 mô hình. Các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu nổi bật trong năm 2020 như: mô hình “Vận dụng công tác dân vận khéo vào công tác giải quyết án” của Chi bộ Tòa án, mô hình “Sổ vàng khởi nghiệp” của Văn phòng Thành ủy; mô hình “Hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt gia đình tại ấp Đông Bình, xã Tân Thành” của Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố; mô hình “Tiểu thương nói không với thực phẩm bẩn” của phường Lái Hiếu, mô hình “Vận động chăm sóc trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng” của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố, mô hình “Nhà nước và Nhân dân cùng làm hệ thống đèn chiếu sáng công cộng” của Chi bộ Phòng Quản lý đô thị thành phố...

Qua công nhận mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả năm 2020, Thành ủy Ngã Bảy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có mô hình “Dân vận khéo” được công nhận năm nay tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình, nâng cao chất lượng mô hình và tổ chức duy trì, nhân rộng thực hiện trong những năm tiếp theo. 

Được biết, trong thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Ngã Bảy đã được triển khai thực hiện tốt. Riêng trong năm 2020 này, qua phát động xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, thành phố Ngã Bảy có 187 mô hình đăng ký thi đua điển hình Dân vận khéo. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” ở thành phố ngày càng thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững và sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, từ phong trào thi đua xây dựng các mô hình dân vận khéo, đã góp phần tích cực giúp các cơ quan, đơn vị ở thành phố hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy để Đảng bộ thành phố Ngã Bảy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.
Cẩm TrânCác ý kiến của bạn đọc