TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Thành phố Ngã Bảy đề ra 15 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (23/02/2021) ] - [ Số lần xem: 737 ]

Năm 2021, thành phố Ngã Bảy đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính quyền.


23.2a.png
Đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết về kinh tế xã hội năm 2021

Theo đó, trên lĩnh vực kinh tế phấn đấu đạt giá trị sản xuất theo giá hiện hành hơn 8.000 tỷ đồng, với cơ cấu: khu vực I chiếm 17,62%; khu vực II chiếm 41,91%, khu vực III chiếm 40,47%.Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hợp tác xã sẽ phát triển 20 doanh nghiệp mới; duy trì 18 hợp tác xã hoạt động hiệu quả và thành lập mới 02 hợp tác xã; tỷ lệ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện cam kết bảo vệ môi trường đạt 100%. Về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phấn đấu thu trong năm 470 tỷ đồng, trong đó có hơn 58 tỷ đồng thu nội địa. Về tổng vốn đầu tư toàn xã hội phấn đấu đạt 3.160 tỷ đồng.

Song song đó, thành phố Ngã Bảy cũng sẽ tiếp tục nâng chất các tiêu chuẩn thành phố, các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và các tiêu chí phường văn minh đô thị. Đẩy mạnh vận động người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ 91,6% so với dân số. Phấn đấu giảm 0,1% tỷ lệ hộ nghèo và tiếp tục giữ vững kết quả không có hộ nghèo, hộ cận nghèo là đảng viên, gia đình chính sách. Về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, phấn đấu đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo là 60% và giải quyết việc làm cho 1.410 lao động.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính quyền, sẽ thực hiện công tác tuyển quân, tuyển sinh; diễn tập, xây dựng, huấn luyện các lực lượng; giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh đạt chỉ tiêu trên giao. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí 5%. Tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở đạt 90%. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt 95%.
Phước ThànhCác ý kiến của bạn đọc