TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Thành phố Ngã Bảy: Tập huấn tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (04/03/2021) ] - [ Số lần xem: 806 ]

Ngày 01/3/2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thành phố Ngã Bảy đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho các thành viên Ban chỉ đạo và tổ thường trực thành phố; thành viên Ban chỉ đạo các xã, phường.

303a.png
Quang cảnh hội nghị tập huấn
Lớp tập huấn đã triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành phương án tổng điều tra kinh tế năm 2021; Kế hoạch thực hiện phương án điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn thành phố Ngã Bảy. Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin đối với các đơn vị điều tra là doanh nghiệp từ ngày 01/3 đến hết ngày 30/5/2021; đối với đơn vị điều tra là cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ 01/3 đến hết ngày 30/4/2021; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/7/2021. 
Yêu cầu của cuộc điều tra lần này là công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu trữ dữ liệu và bảo mật thông tin phải thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của kế hoạch thực hiện phương án điều tra. Về thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ nội dung theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phải đảm bảo tính khả thi về nội dung điều tra, đáp ứng yêu cầu tổng hợp chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, không trùng lắp, bỏ sót, phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra.

Phước ThànhCác ý kiến của bạn đọc