TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Thành phố Ngã Bảy tập trung chỉ đạo Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

[ Cập nhật vào ngày (26/03/2021) ] - [ Số lần xem: 540 ]

Chiều ngày 25/3, thành phố Ngã Bảy tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với đảng viên trong Đảng bộ thành phố. Đồng chí Hồ Quốc Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì.


Đến dự còn có các đồng chí Thường trực các Đảng bộ cơ sở nơi có tổ chức điểm cầu trực tuyến; các đồng chí thành viên Tổ kiểm tra, giám sát thành phố về việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các đồng chí cán bộ phụ trách Tuyên - Dân các xã, phường.

26.3 C.png
Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Hồ Quốc Việt quán triệt một số nội dung cần tập trung thực hiện đối với các đơn vị có tổ chức điểm cầu trực tuyến và các thành viên Tổ kiểm tra, giám sát thành phố, cụ thể: đối với các đơn vị chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, sớm hoàn thiện đường truyền trực tuyến; thành lập Tổ kiểm tra, giám sát ở cơ sở, photo bổ sung đầy đủ tài liệu phục vụ đảng viên học tập và thực hiện nghiêm báo cáo theo qui định. Đối với các thành viên Tổ kiểm tra, giám sát bám sát địa bàn được phân công, phối hợp với các đơn vị kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đánh giá nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết của đảng viên ở từng đơn vị; kịp thời báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo thành phố theo qui định.

Trước đó, ngày 24/3/2021 Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy đã ban hành Công văn số 138-CV/TU về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó chỉ đạo, toàn Đảng bộ thành phố sẽ tổ chức 10 điểm cầu truyền hình trực tuyến cho  gần 2.700 đảng viên trong Đảng bộ tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. 

 
                            
Võ Minh LuânCác ý kiến của bạn đọc